DS-1
SerieWnoTijdVeldWedstrijd
2 19 11:25 1 HV Zwart Wit 1 HV Olympia 1
2 20 11:25 2 HV Sittardia Handbal Someren 1
2 21 11:25 3 HV SVM HV MIC
           
4 57 12:15 3 HV Sittardia HV Zwart Wit 1
4 58 12:15 4 HV Olympia 1 HV SVM
4 59 12:15 5 Handbal Someren 1 HV MIC
           
6 93 13:05 3 HV Olympia 1 HV Sittardia
6 94 13:05 4 HV MIC HV Zwart Wit 1
6 95 13:05 5 Handbal Someren 1 HV SVM
           
8 129 13:55 3 HV MIC HV Sittardia
8 130 13:55 4 Handbal Someren 1 HV Olympia 1
8 131 13:55 5 HV SVM HV Zwart Wit 1
           
10 165 14:45 3 HV Olympia 1 HV MIC
10 166 14:45 4 HV SVM HV Sittardia
10 167 14:45 5 HV Zwart Wit 1 Handbal Someren 1