HANDBALL CUP OIRSBEEK

facebook
Nog maar...
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
 
 
Campeerreglement

Algemene regels:

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij het secretariaat waar u de polsbandjes ontvangt die toegang geven tot de camping.
 • U krijgt door de toernooi-organisatie een plaats toegewezen. Benut de toegewezen plaats zo efficiënt mogelijk; d.w.z. stel uw tent zo compact mogelijk op. Laat echter voldoende ruimte tussen grote tenten om vluchtwegen te behouden.
 • Van 22.30 uur tot 7.00 uur is er geen muziek meer toegestaan op het kampeerterrein. Praten gebeurt dan op fluistersterkte!
 • Voertuigen zijn absoluut verboden op het kampeerterrein. Het is alleen mogelijk met voertuigen bij het terrein te komen om materialen te laden of te lossen. Daarna moeten de voertuigen onverwijld worden weggereden. Voertuigen die op de camping zijn toegelaten door de organisatie mogen het gehele weekend niet verplaatst worden, deze worden geregistreerd dmv het kenteken en bij de bewaking bekend gemaakt.
 • De toegang tot het tentenkamp is slechts mogelijk volgens de aangegeven route en via de aangewezen in- en uitgangen. De aanwijzingen van de organisatie dient strikt opgevolgd te worden.
 • Iedere campinggast krijgt een polsbandje en moet het gehele weekend meegedragen worden. Dit ter controle op onbevoegde personen op de camping. Bij navraag door de bewaking en de organisatie moet deze getoond kunnen worden, vooral in de avond en nachtelijke uren.
 • Ter voorkoming van geluidsoverlast gelieve u binnen de bebouwde kom niet luidruchtig te zijn.
 • De teams worden geacht hun vuilnis te bundelen in een gesloten vuilniszak, en deze achter te laten in de daarvoor bestemde container (vuilniszakken zijn bij de organisatie te verkrijgen).
 • Op het kampeerterrein is geen mogelijkheid tot telefoneren en er is geen stroomaansluiting aanwezig. Aggregaten dienen fluisterstil te functioneren en mogen geen overlast bezorgen voor overige campinggasten.
 • De kleed- en doucheruimten zijn geopend van ‘s morgens 06.00 uur tot ’s avonds 22.30 uur.
 • Het kampeerterrein voorziet in een koud water voorziening en voldoende (mobiele) toiletten.
 • Eventuele beschadigingen door een lid van een vereniging c.q. persoon toegebracht zullen op de desbetreffende vereniging c.q. persoon worden verhaald.

Open vuur en barbecues:

 • Open kampvuren en kolenbarbecues zijn verboden (uitsluitend gasbarbecues zijn toegestaan mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen).
 • Gasslangen en reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en dienen te zijn voorzien van een keurmerk. Slangen en ventielen op basis van NEN-EN 1763 normen mogen max. 10 jaar oud zijn. Slangen en ventielen op basis van NEN 5654 of EN 5684 mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Calamiteiten:

 • Bij calamiteiten dient men het camping toezicht onmiddellijk te waarschuwen (bij ingang van de camping).
 • Bij ongehoord gedrag, of opzettelijke vernielingen of vervuilingen wordt men onherroepelijk van het terrein verwijderd.
 • Bij de bewaking zijn enkele brandblussers aanwezig, maak hier tijdig gebruik van indien nodig.

Regels ten aanzien van alcohol:

 • Van overheidswege is het verboden sterk-alcoholische dranken op het kampeerterrein mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om tapinstallaties of andere vormen van drankinstallaties mee te brengen en/of te gebruiken. Het is slechts toegestaan om drank voor eigen consumptie mee te brengen. Verkoop of het verstekken van alcohol aan overige kampeerders is niet toegestaan.
 • Ook op het kampeerterrein geldt dat geen alcohol < 18 jaar is toegestaan.
 • Bij constatering van ongeregeldheden ten aanzien van alcoholgebruik volgt verwijdering van het kampeerterrein!

Afspraken bij vertrek:

 • Voor het vertrek huiswaarts dient u zich af te melden bij het toernooi-secretariaat.
 • Bij het vertrek dient u uw plaats opgeruimd en in dezelfde staat achter te laten (geen schroei- en/of brandplekken). Verder dient u het sanitair proper achter te laten.

Wij hopen op uw medewerking om ook deze editie van ons jaarlijkse toernooi tot een succes te maken. Wij wensen u een prettig verblijf en na afloop van het toernooi alvast een goede thuisreis!

Wij wensen u namens de Stichting Internationaal Handbaltoernooi HV Zwart-Wit en de toernooicommissie een heel gezellig en vooral sportief weekend toe en vertrouwen op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Internationaal Handbaltoernooi
HV Zwart-Wit Schinnen

De organisatie is 24 uur per dag telefonisch te bereiken op: 06-28327460 (Jo Reubsaet) en/of
06-52085406 (Loe Hayen).
Regels op het terrein

Handballen op kunstgras:

Wij verzoeken dringend alle teams, trainers, begeleiders en scheidsrechters de navolgende regels m.b.t. het spelen c.q. gebruik maken van het kunstgrasveld in acht te nemen en erop toe te zien dat deze ook worden nageleefd.

 • Betreed het kunstgrasveld uitsluitend via de toegangspoort
 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil
 • Betreed het kunstgrasveld nooit met schoeisel voorzien van ijzeren, aluminium noppen of uitsteeksels
 • Zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom e.d.
 • Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen. Deze veroorzaken smeltplekken in het kunstgras. Sigaretten of andere gloeiende voorwerpen zijn dan ook ten strengste verboden op de kunstgrasvelden!
 • Neem geen glaswerk mee op de velden
 • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij het QNH Consulting Zuid B.V. wedstrijdsecretariaat Indien het inschrijfgeld nog niet (geheel) is voldaan, gelieve dit direct bij aankomst te voldoen.
Overige belangrijke afspraken
 • Wij verzoeken de overnachtende verenigingen het bijgevoegde kampeer- en parkeerreglement goed door te lezen en zich hieraan te houden.
 • Wees tijdig aanwezig, tenminste een half uur voor begin van de eerste wedstrijd.
 • Lees zorgvuldig de reglementen en de algemene punten in het programmaboekje.
 • Wij verzoeken u alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding nauwkeurig op te volgen.
 • Neem geen glazen/plastic bekers mee naar de sportvelden.
 • De in de hal gebruikte plastic bekers zijn geen wegwerpbekers, maar bestemd voor hergebruik. Graag bij een van de buffetten retourneren.
 • Indien er in het wedstrijdprogramma wijzigingen zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk hierover informeren.